Orthopedische Geneeskunde volgens Cyriax

De Londense orthopedische chirurg James Cyriax ontwikkelde een nieuwe wijze voor het onderzoeken van het bewegingsapparaat. Het is een diagnostisch systeem, waarmee orthopedische, neurologische en reumatologische aandoeningen kunnen worden vastgesteld. Het systeem omvat onderzoek en behandeling van aandoeningen, die in principe niet voor operatie in aanmerking komen, dus voornamelijk letsels van de weke delen van het bewegingsapparaat zoals, spieren en pezen.

Kenmerkend is de systematiek van het klinisch onderzoek, dat consequent op steeds dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen. Gedegen kennis van de anatomie, ontstaanswijze en normaal verloop van de diverse aandoeningen is noodzakelijk. Hiermee kan adequaat een therapieplan worden opgesteld en uitgevoerd.

Gebruikte technieken zijn vooral:

  • Diepe dwarse fricties
  • Lichte manipulatiesIndien nodig kan de huisarts de behandeling ondersteunen met lokale injecties met corticostero├»den.

 

Related Articles

"Herstel komt van beide kanten"