Bekkenbodem problematiek

Wanneer bekkenbodemspiertherapie

Er zijn meerdere vormen van urineverlies, waaronder inspannings-en aandrang-incontinentie. Bij inspanningsincontinentie verliest u steeds druppeltjes urine bij inspanning zoals hoesten, lachen, niezen. Bij aandrang-incontinentie kunt u bij een plotselinge aandrang de plas niet of nauwelijks ophouden. Verzwakte bekkenbodemspieren zijn vaak de oorzaak bij lichtere vormen van incontinentie. In deze gevallen kan bekkenbodemspiertherapie uitkomst bieden. Want deze therapie is erop gericht verzwakte spieren te versterken. Met gerichte oefeningen leert u uw bekkenbodemspieren op de juiste manier te gebruiken.

Bekkeninstabiliteit

Onder bekkeninstabiliteit verstaan we de klachten die worden veroorzaakt door een verzwakking van banden en spieren, waarbij de gewrichten rondom het bekken zowel aan de voorkant als aan de achterkant extra worden belast. Meestal ontstaan de klachten door hormonale invloeden of na een zware bevalling.

Rusten of oefenen

Bij bekkeninstabiliteit bestaat bij sommige patiënten de neiging om zoveel mogelijk rust te nemen. Hoewel de rust enerzijds een gunstig effect heeft omdat daarmee de geïrriteerde bekkenbanden tot rust komen, is er ook een nadeel aan rust. Rust leidt natuurlijk tot een vermindering van spierkracht. Meer dan vroeger verondersteld is blijken de spieren die aan het bekken aanhechten een bijdrage te kunnen leveren bij het ondersteunen van het bekken. Dit is de reden waardoor op den duur de klachten door het rusten eerder toenemen dan afnemen.

Related Articles

"Herstel komt van beide kanten"