Het team van Druckpunt

register fysiotherapeutAlle therapeuten bij fysiotherapie Druckpunt staan ingeschreven bij het Centraal KwaliteitsRegister. Onze beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF ) stelt hoge eisen aan nascholing, gedragsregels, kwaliteitseisen etc. Als men hieraan voldoet kan men ingeschreven worden in het kwaliteitsregister van de KNGF en mag men zich Registerfysiotherapeut noemen.

De titel Fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie heeft gevolgd en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Alle fysiotherapeuten van Druckpunt zijn BIG-geregistreerd.

De heer H. (Hans) Post, BIG registratienummer 99046286704
Mevrouw S. (Sabrina) Bouwmeister, BIG registratienummer 09915572104

Ook heeft de praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Om het team beter te leren kennen kunt u op een van de foto's klikken. Als u een vraag heeft aan een van hen kunt u ook een email sturen naar de desbetreffende therapeut.

Related Articles

"Herstel komt van beide kanten"